Adresa :  STRADA  TRANDAFIRILOR , NR. 39 , ORAȘ  TÂRGU  CĂRBUNEȘTI , JUDEȚUL  GORJ
TEL  :  0253378618  ,   FAX  : 0253378618
EMAIL  :  scgencarb@yahoo.com


Structuri arondate :

  1. Grădinița cu Program Prelungit ,, Tudor Arghezi ,, – Oraș Tg.Cărbunești
  2. Grădinița cu Program Normal ,, Sfântul Stelian ,, – Oraș Tg.Cărbunești
  3. Grădinița cu Program Normal ,, Sfântul Nicolae,, – Oraș Tg.Cărbunești
  4. Grădinița cu Program Normal Cojani – Sat Cojani
  5. Școala Primară Ștefănești – Sat Ștefănești
  6. Școala Primară Pojogeni – Sat Pojogeni
  7. Școala Primară Cărbunești – Sat

Număr de elevi :  874
Număr de cadre didactice :  58
Număr personal nedidactic : 19


Director :  prof. ȘENDROIU FLORIN LUCIAN
Director adjunct :  prof. POPESCU  CAMBREA  VERONICA
Secretar – șef : NEACȘU ELEONORA
Secretar : STOINOIU  NADIA
Contabil – șef : COICA  CAMELIA
Administrator de patrimoniu :  MANTA  DUMITRACHI  DAN
Administrator :  COCORANU  MIA
Bibliotecar :  ANDRAȘI  MELANIA


Școala dispune de 40 săli de clasă cu internet , un laborator de informatică și se află în construcție un corp de clădire cu 1 laborator informatică , 1 laborator chimie , 1 laborator fizică , 1 laborator biologie  și un amfiteatru .